Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (19. yy ~)

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (19. yy ~)

Çağdaş Türk Edebiyatı, Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin hızlandığı, yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamadığı, batıya yönelme gereğinin duyulduğu bir zamanda, yani 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle başlayan medeniyet ve kültür değişikliği ve bu değişikliğin dayandığı Batılılaşma olgusunun belirlediği bir gelişim sürecinde değerlendirilebilir.

19. yüzyılda Türk edebiyatı, batılılaşma hareketine bağlı olarak roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girdi. Türk edebiyatının yönü batı düşüncesinin temel alınması sonucu değişti. Batıyla ilişkiler, aydınların bir batı dilini öğrenmeleri, batı edebiyatından yapılan çeviriler, batıdaki fikir akımları ile tanışma bir kültür ve medeniyet değişimini gündeme getirdi. Sosyal, ekonomik ve siyasî hayatta meydana gelen değişiklikler edebiyata da yansıdı, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar arayışlar devam etti.

Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın belli başlı dönemlerini inceleyecek olursak...
(Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.)

- Tanzimat E.
- Servet-i Fünun E.
- Fecr-i Âti E.
- Milli Edebiyat Akımı
- Milli Mücadele Dön.E.
- Cumhuriyet Dön.Türk E.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !